Lovely Letters

Språktjänster på svenska

Det är lätt att bli blind för sin egen text, hjärnan läser det som den vet att det ska stå. Villigt ignorerar den runtkastade bokstäver och märkligt placerade skiljetecken - men för läsarna blir intrycket inte lika positivt.
Jag hjälper dig att få ordning på din korta eller långa text innan den ska tryckas eller publiceras. Det kan handla om allt från tydliga skyltar och aptitretande restaurangmenyer till faktaspäckade rapporter, användarvänliga manualer och tjocka bokmanus.
Annika Melin - språkgranskare


textredigering ikon

Textredigering

Ibland behöver en befintlig text anpassas till ett annat ändamål eller format, till exempel när ett budskap ska kommuniceras till vitt skilda målgrupper, publiceras i olika trycksaker eller på webben. Kanske behövs ett kort utdrag ur en längre text vilket innebär att extrahera det viktigaste, eller så måste en text göras om till ett visst antal tecken eller ord för att passa i en särskild mall.

sprakgranskning ikon

Språkgranskning

När ett textutkast är klart innehållsmässigt behövs ofta en noggrann granskning av språket. Är det anpassat för målgruppen? Flyter det fint eller hakar läsaren upp sig någonstans? Är texten förvirrande eller tydlig? Språkgranskning omfattar tonalitet, ordval, upprepningar, tempus, syftnings- och böjningsfel, konsekvens och logiska luckor.

korrekturläsning ikon

Korrekturläsning

Den allra sista finputsningen av en text är korrekturet. Det görs efter att texten är färdigredigerad och omfattar stavning, sär- och hopskrivning, grammatik, skiljetecken, sifferuttryck, datumformat, förkortningar, gemener/versaler och avstavning. Korrektur görs i vissa fall både före och efter layout. Exempelvis för en bok som ska tryckas är det först efter övriga korrigeringar och sättning som avstavningarna kan kontrolleras.

Leverans

Om inget annat överenskommes skickar du en word-fil (Times New Roman, 12 pkt, 1,5 radavstånd, 2,5 cm marginaler runt om). När du får tillbaka filen av mig väljer du själv vilka av mina ändringsförslag du vill acceptera.
Kortare texter (max 100 ord) kan skickas även som pdf-fil eller bild (jpg, png) för att förtydliga hur texten ter sig i en layout. Detta är relevant för exempelvis skyltar och annonser.

Prisexempel

Korrekturläsning av bokmanus (till exempel en skönlitterär roman):
12 öre per ord exkl ev uppstartsuppgift.
25 % moms tillkommer.

F-skattsedel finns.